Először köszönjük meg Mónikának azt,
hogy ennyi energiát fektete
tt belém!

Akkor lássátok, tik erőszakos népek, mi is vagyok én valójában. Ha jobban belegondolok, akkor az összes eddigi cselekményemet rá tudom fogni a bolygókra, így már dokumentummal is rendelkezek arról, hogy semmiről nem tehetek.

A szövegből a személyes részek el lettek
távolítva, itt csak a nyers valóságot láthatja
a sok kíváncsi nép. Hát itt van ni:

Számára a bizonytalanság elviselhetetlen. Híven megtartja majd amit megígért, megbízható és erre nagyon büszke lesz. Legnagyobb félelme az ürességtől való félelem. A legmélyebb krízis, amibe kerülhet az egyedüllét, a veszteség és az elengedés kényszere. Olyan, mint egy lefolyó nélküli mosdókagyló. Mindenféle energiát beszippant, összegyűjt, megköt, tárol. Az áramlás megszakad, világgal való erőcsere megakadályozódik benne. Minden, ami az idők folyamán lelkének gyűjtőmedencéjében felhalmozódik, elnehezíti, megbénítja, fogva tartja. Az energiák fogsága okozza mozdulatainak lelassulását, görnyedségét, erőinek gátoltságát. Annak az időnek az áldozata, amely sohasem múlik el. A múltja hozzáragad, nem talál ki a rég befejezett történetekből, elveszett reményekből és az elhalványodott érzésekből. Ül és vár-ül és tűr- ül mozdulatlanul, fogva tartva és megterhelve mindattól, amitől nem tud megszabadulni, amitől nem kap levegőt. Amikor az idő áll, nincs jövő, és jövő nélkül nincs mozgás, nincs remény . Mivel az egyes ház az ego háza, ezért legfőbb hajtóereje saját maga érvényesítése lesz. Nehezen tudja majd mások akaratát a sajátja fölé rendelni, mindig az lesz legfontosabb, amit ő akar. Bukás után talpra áll ugyan, de egocentrizmusa viszont sokszor rombolásig fajulhat. Nem lesz képes mások szemével nézni a világot, vagy beleképzelni magát a helyzetükbe. Az önismeret révén teheti a legtöbbet életcélja beteljesítéséért.

Az egyes házban áll a Merkúr is. Értelmével, tájékozottságával, és stílusával vonzani fogja mások figyelmét. Racionális kisugárzású ember válik belőle. Folyamatos igénye lesz arra, hogy intellektusával és kommunikációjával a középpontba kerüljön. Leginkább úgy tud majd kibontakozni, ha mindig értesül a legújabb eseményekről, bővítheti tudását és eszmét cserélhet róla másokkal. Ha kifogy a témából, hamar talál valami újat. Létigénye lesz a mozgás, menekülni fog az unalom elől. Elsőrangú gyakorlati tanácsadó válhat belőle, de érzelmeiben roppant felszínesnek tűnhet. Lényét kettősség jellemzi, amiben olykor ő maga is el fog veszni.

Az a fránya Vénusz ami a vezető csillaga nem túl fényesen áll. Úgy is mondhatnám, nem kap támogatást….de ijedelemre semmi ok….ez is csak az ő érdekeit szolgálja.

Vénusz a halakban, a tizenkettedeik házban. Érzelmi világa álmokkal lesz teli, mintha nem is evilági lenne. A szerelemben az illúziók ködösítik majd el a látását.(Neptun) Erotika térén szinte össze akar olvadni partnerével. Az érzelmeiben éli életét, a szerelemben csak a rejtett imádatig jut el, mert gátlásos, és nem képes kifejezni érzelmeit. Nála az ábrándozás az átlagosnál veszélyesebb lehet, mert elhatalmasodhat rajta. Akár művész is válhat belőle, ha hallgat intuitív képességére.

A Vénusz Plútó szembenállás (mélység-szerelem) már nehezebb helyzet, mert a Plútó egyszerűen kilöki a szerelmi kapcsolataiból. És mivel a Plútó a transzformáció bolygója, a legmélyebb átalakuláson kell átmennie a szerelem révén. Szélsőséges kapcsolatokat köthet, a szerelmet kierőszakolhatja, érzelmi konfliktusokba szerelmi harcokba mehet bele tudattalanul, befolyásolhatja társát belső kényszer által, megalázhatja, kinevetheti, megvetheti, de ellenőrzési és féltékenységi vágya kényszeressé is teheti.

És akkor még nem beszéltem a Szaturnusz Vénusz kvadrátról, (érzelem-biztonság) mi túl magas mércét állít a partnerrel szemben, nem ismeri majd a kompromisszumokat és ezáltal csalódásokat szenvedhet, sőt lemond az érzelmi életről is.

És ebben az édes hármasba még a Szaturnusz Plútó kvadrát (biztonság-mély átalakulás) is megjelenik. Fölösleges aggódások, félelmek, szorongások, bizonyítási kényszer jelentkezhet, családjával ridegen viselkedhet, talán konfrontálódhat is.

Hold a Mérlegben, hatodik házban már csak hab a tortán, mert itt is jelentkezik a párkapcsolatok kérdése, mivel a Mérleg bolygója a Vénusz, ami a személyi jelölője. Mérleg hold görcsösen vágyik a kapcsolatokra, és ez a vágy akadályozza a legjobban. Elvész a másik emberben, hogy megmaradjon a harmónia illúziója. A személyiség legbelül irtózik a mértéktelenségtől, a túlzásoktól, az ízléstelenségtől. Társas beállítottságúvá válik, ám érzelmileg nem lesz kitartó és komolyan elmélyedő. A Mérleg kulcsszava ugyanis nem az egyensúly, hanem az egyensúly keresése.

Nem alszik mélyen és érzékeny lesz a (test)közelben alvó másik személyre ill. annak állapotára. Híd a szív és a tudat között a kiegyenlítődésre való törekvés fontos számára, de érzelmei mindenképpen hatással lesznek egészségére, hajlamos lehet pszichoszomatikus bajokra. Szóval, amire a legjobban vágyna az lesz számára a kereszt, amit cipelnie kell.

De nézzük tovább mit is kéne teljesítenie ebben az életében. Szaturnusz a rákban harmadik házban. Rák-Szaturnusznak látszólag az egyik legkönnyebb, mert a Rák-Szaturnusz feladata a gondoskodás. Gondoskodás fogalma az, amikor alárendelem az akaratomat egy másik akaratnak. Rák-Szaturnusszal rendelkező feladata, hogy a párjának rendelődjön alá, és nem a gyermekének. Mert az a tradicionális gondoskodás, hogy alárendelődöm a gyereknek, mert éhes, szomjas, tisztába kell rakni stb., és akkor gondoskodom róla. De a Szaturnusz nem ezt kívánja, mert ez olyan könnyű, magától értetődő, hanem élje meg úgy: hogy rendelődjön alá egy másik embernek, ha nem akar, mert azt mondja, hogy “Egy párkapcsolatban még én rendelődjem alá? Hogyan?” Tehát azonnal ott a feladat. Ha nem rendelődik alá és minden szinten az egoját táplálja akkor a Szaturnusz korlátozni fogja. Fizikai szinten, probléma jelenik meg: nem lesz család, gyerek, vagy elválik. Önkifejezési zavarok, esetleg beszédzavarral és tanulási nehézségekkel is küszködhet, vagy komplexusokat vihet magával az iskolából. Merev gondolkodásúvá is válhat, és nem lesz képes semmit mondani. Nagyon nehéz alárendelődni, és ha egyszer megkérdezi, hogy “Miért rendelődjem alá, miért jó az nekem?” akkor jogos a kérdés, és valóban tízből kilenc embernek semmi jó nincs is benne, de akinek a feladata, alá kell rendelődnie, meg kell neki tanulnia, mert ez a feladata, és akkor kiválthatja+- a Vénusz negatív energiáit.

Beszéljünk még a Marsról is ami a férfi energiát jelenti a radix képletben.

Mars a rákban harmadik házban kedvezőtlen helyzetben van, miközben túlságosan akar vagy túl sokat vár el, legalapvetőbb biztonságát teszi kockára. Legjobb megnyilvánulási formája aki megelégszik azzal, hogy otthont teremtsen és gyermeket neveljen. Mindenféleképpen ezt fogja gondolni, hogy pontosan ezt akarja az élettől, de sajnos rengeteg dolog van, amely eltereli ettől a vágytól.

A szavakat és a tudást használja fegyverként. Minden hamisról lerántja a leplet, hajlamos a könyörtelen kritizálásra. Akkor is bátran színt vall, ha ezzel lejáratja magát. Versengő szellemű, nagy tudásvággyal rendelkezik, bár impulzívan, és ingadozó energiával tanul. Eredményeket érhet el sportban; agresszivitását tanácsos inkább így levezetnie, mint túl gyors autóvezetéssel. Kíváncsi, előszeretettel provokál vitákat, és könnyen türelmét veszti. Nagy energiával forgácsolhatja szét magát. A Mars Plútó kvadráttól pedig az akaraterő előtérbe léphet, a cél rögeszmévé válhat, és mivel a Plútó oppoziciónál a Vénusszal ez a szerelemben nyilvánul meg. Robbanásra kész bomba élesített töltettel, ezért nem tanácsos elnyomnia az energiáit. Céljait szinte bármilyen eszközzel elérhetőnek véli, így bár célja helyes, eszközei lehetnek durvák.

De menjünk tovább, nézzük meg a Neptunt a nyilasban, a nyolcadik házban. Az alacsonyabb és magasabb Én küzdelme jellemzi. Él benne a vágy a felfedezés az új eszmék kipróbálása iránt. A megérzések nagymértékben fejleszthetők és igen megbízhatok, ha tanári illetve újságírói pályát választ. Hangsúlyt kaphat életében a “spirituális”dolgok, de ez lelkének legmélyén hordozza legalább ekkora szerepet játszhat az érzékiség is. A Neptun Jupiter kvadrát viszont hajlamossá teszi a csalódásra az önbecsapásra, és hazugság szavakban és az érzelmekben. Eszméit és a valóságot nem tudja összekapcsolni. Tisztulni vágyó, érzelmi mámort kereső, és mindezt a tudattalan házában. A nyolcadik házban a Neptun a szexualitást és a testiséget is közvetlenül uralja. Gazdag szexuális fantáziája van. Ebben az esetben elkerülhetetlen a lemondás. A kérdés csak az lehet, miben vállalja ezt fel. Valami olyasmit kell elképzelnünk, hogy a szexualitás nem lehet öncélú, tehát vagy arról mond le, hogy úgy szerelmeskedjen, ahogy ő szeretné, vagy azt vállalja fel, hogy a gyermeket vállalja a kapcsolatból. Ebben az esetben is a sors célja, megtanítani az önzetlenségre, az alá rendeltségre. Vágyódik a megváltozott tudatállapotokra, ezért szélsőséges helyzetekbe is engedi magát belesodorni. Sokszor érzi magát a sors áldozatának. Ha az élet-halál kérdését mámoros lebegés nélkül, józan szeretettel el tudja viselni, akkor váltotta meg önmagát. És már megint a Szaturnuszi karmánál vagyunk.

A nyolcas ház a halál és az újjászületés háza is, a mély érzelmi átélések, elengedések helye. Mivel a Neptun a halak bolygója, és mivel itt áll a Vénusz és a Jupiter is, igen nehéz feladata lesz az elengedéssel. Bele kell halnia lelkileg, hogy tudatosuljon benne a gondolat, illúziók ködösítették el érzelmeit.

Ohh…igen és ott van még a Jupiter a nagy szerencse bolygója, ami nagyon jól áll a radixban. Segítő fényszögei kiaknázásra várnak. Akkor nézzük ezeket az állásokat.

Jupiter a halakban tizenegyes házban. Azonnal vonzónak talál minden olyan lehetőséget, amely kapcsolódik önigazolási álmaihoz. Képes eltolni magától az esélyt, ha valamilyen nemkívánatos dolog kapcsolódik hozzá. Megeshet, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy másokért tegyen valamit, ha éppen nincs rá késztetése. Választásaiban szeszélyesnek tűnhet, de minden választása egy rögzített szabályrendszerhez kötődik, melyet rajta kívül nem ismer senki. Ha ez a szabály a nagylelkűség szabálya akkor az egész élete a közösség szolgálatában fog állni. Ha ez a szabály beszűkülést és visszahúzódást ír élő, élete akkor is szolgálat – önmaga szolgálatának – szellemében zajlik majd. Sikerének és boldogságának kulcsa, hogy olyan utakon találjon kielégülést, amellyel másoknak is örömet okoz. Arra született, hogy másokat motiváljon. Kellemes közösséget teremt, nagylelkű és joviális. Öntörvényű módon azonosul a barátaival, egy közösséggel, vagy akár az egész társadalommal, de leginkább saját világról alkotott képével. Nemes, nagy röptű elképzelései vannak a közösség erejéről, és a gyakorlatban is igyekszik megvalósítani ezeket. Összehozza egymással a barátait is, és ragyogó szervezőkészséggel irányítja a közösség életét. Saját közösségét/csoportját felsőbbrendűnek tekintheti, és természetesen ő maga áll a középpontban. A társasági kapcsolatok szerencsét hoznak neki. Megvan benne az a csodálatos képesség, hogy tudd bánni prominens emberekkel, akik segíthetik feljebb jutását a sikerhez vezető lépcsőn.

A Jupiter Merkúr Nap szextil (képesség-kibontakozás) Megbízható, magas fokú intelligencia jellemzi. Értelmét szereti csiszolni, gondolatait azonnal nyíltan kifejezi. Szabadság, függetlenség igénye hatalmas. Alkotó teremtő energiákkal született és mivel a nap a Bikában áll és az egyes házban a Merkúrral konjukcióban, szüksége van az elvonulásra, hogy kifejezze valamilyen művészi úton az energiáit. Az aszkéta életmód sem áll távol tőle.

A Jupiter Mars trigon (energia-teljesítmény) lehetővé teszi,hogy írás vagy kommunikáció által elérheti, amit szeretne. A lehetőségeket jól ki tudja használni.

És végül még egy pár mondat a lélek sötét oldaláról a tudatalatt fel nem fogható érzelmekről a Lillithről a Bakban. Ő a tipikus önsorsrontó. Azt vallja, az élet egy sötét erdő, ezeregy veszéllyel teli, de örömök nélküli. Arra van felkészülve, hogy bármiről és bárkiről kiderülhet az ártó szándék, az aljasság vagy megbízhatatlanság. A legjelentéktelenebb apróságokon is morog, bosszankodik. Semminek sem tud örülni; nem tudja, hogy kell valamit önfeledten élvezni. Áldozatnak, bűnbaknak tartja magát, úgy véli, neki mostohább sorsa van, mint másoknak. Ítélkezik a külvilág felett, és ő maga is bűnbakokat keres, akiket gyakran meg is büntet. Úgy nyeri az energiát, hogy a környezetétől is megvonja az örömöt, a boldogságot. Hamar felnőtté válik, mert gyermekkorát szinte elveszik, és már nagyon korán terheket, felelősséget raknak a vállára. Ezért keseredik meg, és ezért hal ki belőle a vállalkozó szellem. Sokszor segít másoknak a nagy terhek cipelésében, de folyvást dohog és panaszkodik, ráadásul előbb-utóbb benyújtja a számlát. Képtelenség megvigasztalni, amikor szenved, mivel a mártíromság ösztönös szerep nála. Nincs hite és bizodalma a sorsban és a világban. Kibírhatatlan károgásával és depresszív világképével elriasztja magától a többi embert. Így alapozza meg későbbi elhagyatottságát és negatív tapasztalatait, amelyek tovább erősítik benne a keserűséget.

Nehéz Lillith de jobb tudni róla, mert a szabad akarat létezik és változtatható. Az asztrológia csak utat mutat, a sorsát az ember alakíthatja…….. de el nem kerülheti.

13 Responses to Pőrén….

 1. Sir Artemon szerint:

  Klassz. Kicsit szétesel a sablonokban, de nagyjából megvan a lényeg. 🙂

 2. Vandál szerint:

  Ezt olyan ember írta, aki amúgy ismer téged?

 3. Krisz szerint:

  Nekem is kicsit ez jutott eszembe.
  Viszont arra jó, hogy gyakorold az önismeretet – szerintem a horoszkóp olyan mint egy tükör, elkezded nézegetni magad új szemszögből. Nem több, de nem is kevesebb, ha jól csinálják 🙂

 4. Zaphod szerint:

  Csak ennyi komment jött erre???
  Ezért nyígtatok tegnap?

  [Vandál]: Vadidegentől még sosem kaptam semmit, nemhogy ajándékot, horoszkópot meg aztán végképp nem.

  Az “amúgy ismer” meg egyébként is …. hhhmm….. Te ismersz? 😉

 5. Moya szerint:

  Esküszöm, hogy elolvastam, de egy büdös szót sem értettem belőle. Na…mégegyszer…

 6. Moya szerint:

  Szóval vagy úgy írják ezeket a horoszkópokat, hogy mindenki magára ismerjen bennük, mindenkire rá lehessen húzni, vagy egy hónapban születtünk.:-)

 7. Zaphod szerint:

  [Moya]: Nem elég az, hogy egy hónapban, de egy évben, egy napon, egy órában, és percben is.

  Testvííírem! 😉

  Báár, egy szóval nem mondtam azt, hogy bármit is magamra húzok ebből… 😉

 8. Moya szerint:

  Akkor marad az első variáció.:-)Mert az év az biztos nem stimmel.:-)

 9. Sir Artemon szerint:

  Ha érdekel, akkor kaphatsz 50 oldalas elemzést is. Ismerek egy asztrológust, aki ismeretlenül jobb leírást ad a horoszkópodról, olyan formában, mintha a fejedben élte volna le azt a 36 évet, mégis kicsit kívülállóként értve az egészet. Igaz, nem olcsón adja a tudását, viszont a kívülállósággal egy csomó dolgot megérthetsz. Mondjuk, attól nem lesz könnyebb együttélned a nehézségekkel, de könnyebb lesz elfogadnod őket.
  Én szülinapomra kaptam egy ilyet. Bőgtem, és azt mondtam, “nem akarom”. Azóta meg csak azt tudom mondani, hogy végül úgyis fejet kellett hajtanom minden sorának. Furcsa dolog ez az asztrológia. De ettől még egyedül kell végigmenni az úton.

 10. Zaphod szerint:

  [Sir Artemon]: Köszi, de nem változik meg a véleményem arról, hogy magam irányítom életem, és minden, mi ezt valahogy magyarázza, vagy másképp magyarázza, azt csak rizsa. Én már csak ilyen földhözragadt pali vagyok… 😉

 11. Moya szerint:

  Érdekességként: én is 36 voltam, amikor már annyira tré volt az érzelmi életem, hogy “ennél-már-lejjebb-úgysincs” alapon megcsináltattam a horoszkópomat. (Azért figyeled?! Nem kaptam, hanem csináltattam. Pénzért. Ugye el tudod képzelni, hogy mennyire a béka segge alatt voltam?) Kiderült belőle, hogy Bika vagyok (ezt eddig is tudtam) Skorpió aszcendessel (ezt nem), hogy este 7.32-kor születtem (anyám szerint akár igaz is lehet) és hogy minden bajom forrása, hogy kamaszkoromban konfliktusom volt az apámmal. Könyörgöm, kinek nem volt kamaszkorában konfliktusa az apjával?:-/ Ja, meg hogy 15 éves koromban történt valami velem, ami kihatással van rám azóta is, de bárhogy töröm a fejem, nem bírok rájönni, hogy mi volt az. Talán az, hogy 15 éves lettem?:-)

  A többire már nem emlékszem, de abban is volt szó házakról, meg bolygókról, amik össze-vissza kóricálnak a házakban, viszont azóta nem foglalkozom horoszkóppal.

 12. Vandál szerint:

  Azért kérdeztem, hogy ismer-e a készítője, mert néha olyan érzésem volt olvasás közben, hogy beszóltak neked. A következő sorban meg olyan, mintha könyvből másolták volna a csillagálláshoz kapcsolódó sablont.
  Volt szerencsém foglalkozni kicsit a témával, további terheltségemet okozza, hogy az egyik legjobb barátom és a párom is asztrológus. Olvastam már néhány elemzést, tanultam is róla és tudtommal nem illik a kvadrátokról meg trigonokról, meg egyéb szakmai dolgokról írni, hanem csak úgy, hogy egy átlag halandó által emészthető, érthető legyen.
  A haladjunk tovább jellegű bekezdésektől meg kifejezetten lábrázást kaptam, mert ez nem az a műfaj, ami ilyen hangvételt igényelne.
  Az, hogy az elemzés mennyire felel meg a képletednek, azt nem tudom, de nekem, mint késztermék nem tetszik. És nem azért, mert a barátomnak tartalak és nem túl kedvező ez rád nézve, hanem mert ahogy már írtam, némi elfogultságot érzek benne; nem a lehető legobjektívabb módon került megfogalmazásra.

 13. Zaphod szerint:

  Nah, ezt ti kértétek, méghozzá olvasásra (nem is lett volna illendő kirakni), ami annyit jelent, hogy engemet lehet véleményezni, de készítőjét – mivel ez ájjáándék volt – nem illik.

  Szóval, most pukk…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com